Integritetspolicy

Om du är kund till Blomstersafari Frö & Förlag AB, som äger och driver webbplatsen blomstersafari.se, kan vi i många fall behöva samla in och behandla personuppgifter för att kunna leverera våra varor och tjänster. Här förklarar vi närmare vilka uppgifter vi behöver och varför.

Vi vill att du ska känna dig trygg i din relation till Blomstersafari, ha koll på dina rättigheter och förstå vilka krav du kan ställa på oss.

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ, som exempelvis namn, personnummer, bild och telefonnummer. Även användarnamn, ip-adresser, ljudupptagningar och liknande räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som individ. För dig med enskild firma räknas även företagsuppgifter dit.

Vad samlar vi in och varför?

• När du beställer varor vi inte har i lager behöver vi kontaktuppgifter för att kunna meddela när de kommit in.

• När vi förmedlar en vara eller tjänst där vissa personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund.

• När du vill handla mot kreditfaktura, leasing, hyra eller liknande, där uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ta kreditupplysning, sköta bokföring, redovisning och förmedla till kreditgivare.

• När det är nödvändigt enligt svensk eller europeisk lag.

• När du själv lämnar ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter, exempelvis för att skapa ett kundkort där vi samlar dina köp och serviceärenden hos oss, prenumererar på nyhetsbrev och liknande.

• När det gäller företag behöver vi i normalfallet kontaktuppgifter till ägare och personal med beställningsrätt, men undantag kan förekomma:

Vilka uppgifter behandlar vi?

Uppgifterna som behandlas varierar beroende på vilken tjänst som används och specificeras i de avtal som upprättas mellan dig och Blomstersafari för varje enskild tjänst.

Ansvaret för dina personuppgifter

Blomstersafari Frö & Förlag AB med organisationsnummer 559257-9956 äger och driver webbplatsen blomstersafari.se. 

Vi förmedlar även varor och tjänster från tredje part, där Blomstersafari är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du delar med oss när:

• Du beställer varor och tjänster av oss för senare leverans eller för betalning mot faktura, på leasing eller hyra.

• Du kontaktar oss med en fråga via e-post eller kontaktformulär på vår webbplats.

• Du besöker vår hemsida och accepterar kakor (cookies).

• Du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

I Blomstersafaris ansvar ligger även att skydda den information du delar med oss genom kryptering, lösenordspolicies och behörighetsnivåer – så att endast behörig personal kan komma åt den.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året begära ett utdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, samt har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att vi korrigerat dem.

Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan endast ske om detta inte står i konflikt med svensk eller europeisk lag och inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Du har självklart alltid rätt att invända mot vår behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan alltid dra in ett redan givet samtycke, lämna in klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Kontakta oss på kundservice@blomstersafari.se för att begära ett utdrag över vilka personuppgifter som är registrerade hos oss, för att rätta felaktiga uppgifter eller för att få alla dina personuppgifter raderade.

Om du vill framföra klagomål på vår hantering av personuppgifter kan du vända dig direkt till Datainspektionen där du hittar mer information om hur du går tillväga.