Om upphovsrätt

Denna webbplats och all text, alla illustrationer och alla fotografier på den är skyddade av upphovsrättslagen.

Användning av innehållet på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från respektive upphovsperson är ej tillåten och överträdelser kommer att beivras enligt svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Om du väldigt gärna vill sprida delar av innehållet på denna webbplats på annat håll kan du få tillstånd till detta genom att kontakta mig på mailto:cecilia@blomstersafari.se.